iSmartKooL

 เราคือผู้นำเข้า จำหน่ายและติดตั้งระบบพ่นหมอกแรงดันสูง (High Pressure Misting System)

พร้อมให้คำปรึกษาในการออกแบบก่อนติดตั้ง และบริการหลังการขายครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้กว่า 15 ปี

อุปกรณ์แต่งสวน

เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญ เราซื่อสัตย์ และจริงใจต่อลูกค้า ทั้งเรื่องคุณภาพ และราคาสินค้า พร้อมให้คำแนะนำเรื่องระบบพ่นหมอก เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ ที่มาพร้อมกับบริการหลังการขายที่น่าเชื่อถือ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจ


จากลูกค้า ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นผู้ดูแลออกแบบติดตั้งระบบพ่นหมอก หัวพ่นหมอก เครื่องพ่นหมอก เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ อุปกรณ์แต่งสวน ตกแต่งร้านอาหารสไตล์ธรรมชาติ เครื่องพ่นหมอกต้นไม้ เครื่องพ่นหมอกในสวน หัวพ่นหมอกทองเหลือง ปั๊มพ่นหมอก ชุดพ่นหมอกแรงดันสูงในรูปแบบงานต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาความร้อน ปัญหาฝุ่นควัน และปัญหากลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในโรงงาน สถานประกอบการ ร้านอาหาร สวน คาเฟ่ และสถานที่ยอดนิยมอีกมากมาย

ออกแบบ วางระบบติดตั้งระบบพ่นหมอก หัวพ่นหมอก เครื่องพ่นหมอก
ชุดพ่นหมอก บริการให้คำปรึกษาก่อนติดตั้งและบริการหลังการขาย

 https://www.facebook.com/ismartkool/ 

อุปกรณ์พ่นหมอก เครื่องพ่นหมอก ชุดพ่นหมอก ระบบพ่นหมอกของเรา เลือกใช้ชุดพ่นหมอกแรงดันสูง หัวพ่นหมอกแรงดันสูง
หรือ High Pressure Misting System ซึ่งสามารถพ่นหมอก สร้างละอองหมอกที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ได้ (ประมาณ 5 ไมครอน)
จึงทำให้สามารถลดอุณหภูมิโดยรอบได้ค่อนข้างเร็ว ไม่ทำให้บริเวณรอบ ๆ เปียกแฉะ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ หัวพ่นหมอกจึงสามารถลดปัญหาฝุ่น
ปัญหาความร้อน ปัญหาฝุ่นควัน และปัญหากลิ่นอันไม่พึงประสงค์ รวมถึงฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วย

และชุดพ่นหมอกแรงดันสูง หัวพ่นหมอกแรงดันสูงนี้ยังสามารถปรับเป็นอุปกรณ์แต่งสวน เครื่องพ่นหมอกต้นไม้
เครื่องพ่นหมอกในสวน และยังสามารถตกแต่งร้านอาหารสไตล์ธรรมชาติได้อีกด้วย และดักจับฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วย

         

WE CREATE INNOVATIVE COOLING SYSTEM

เป็นเวลามากกว่า 15 ปี ที่เราดำเนินการในด้านระบบพ่นหมอก หัวพ่นหมอก เครื่องพ่นหมอก เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ อุปกรณ์แต่งสวน ตกแต่งร้านอาหารสไตล์ธรรมชาติ
เครื่องพ่นหมอกต้นไม้ เครื่องพ่นหมอกในสวน หัวพ่นหมอกทองเหลือง ปั๊มพ่นหมอก ชุดพ่นหมอกแรงดันสูง ทำให้เรามีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในขั้นตอนออกแบบ
วางระบบติดตั้ง รวมไปถึงการให้คำปรึกษาก่อนติดตั้ง และบริการหลังการขายหัวพ่นหมอกแรงดันสูง ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐ
และเอกชนให้เราติดตั้งระบบพ่นหมอก หัวพ่นหมอก เครื่องพ่นหมอก อาทิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT),โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง เป็นต้น

 

เครื่องพ่นหมอก
อุปกรณ์แต่งสวน
หัวพ่นหมอก
หัวพ่นหมอกแรงดันสูง

ผลงานงานด้านระบบพ่นหมอก หัวพ่นหมอก เครื่องพ่นหมอก ชุดพ่นหมอก อุปกรณ์พ่นหมอก